Appendixet till Fred så gyllene

E-boksversionen av Fred så gyllene har ju släppts. Tyvärr medföljer inte det omfattande appendixet. Därför kommer det att finnas tillgängligt här, för den som vill läsa det. Det är för övrigt i princip identiskt med pappersbokens version, så ni missar ingenting.
Nå, här är det:

APPENDIX – FRED SÅ GYLLENE

Här följer en lista på utvalda ätter, hov, ordnar, följen, sammanslutningar, råd, gäng och karaktärer som är mer eller mindre värda att nämna. Då de flesta av händelserna tilldrar sig i norra Elatara, en av en handfull kontinenter på Angoria, ordnas det hela rike för rike. För tydlighetens skull är eventuella årtal, om inget annat nämns, angivna i enlighet med den hamusianska kalendern, som är i bruk i exempelvis Semarien och utgår från den första egentliga semariska kungadynastin, grundad av kung Hamus I av ätten Godsalve. Historiska/döda personer har kursiverade namn. (En anakronism förekommer, nämligen den att listan under Thylien sammanfaller för tiden kring utbrottet av det andra thyliska inbördeskriget efter arweriska kejsardömets fall, år 2157 efter Hamus (e.H.), medan det i övriga fall är tiden efter det kriget som gäller.)

Alzarien
Riket breder ut sig söder om de i öst-västlig riktning vidsträckta Arkassbergen. Huvudstaden heter Taradeq. Alzarien är i strikt mening ett khaganat styrt av en khagan.

Marzuq Bar-Zahar – Alzariens khagan; dynastin Bar-Zahar har regerat i över fyra sekler 

Qabbikan – forntida historiker, bland annat känd för skriften Vandring i Hästgudens land

Arweriska kejsardömet
När fjärde drakkriget förklarades för avslutat år 1601 e.H. hade Elatara fått ett nytt storvälde, arweriska kejsardömet, grundat av den semariska ätten Rhyger, med Falknest och falktronen som huvudsäte. Imperiet varade i femhundratolv år, införde en egen kalender och enhetliga mått och vikter, och dess invånare fick ta del av ett nytt tal- och skriftspråk kallat arweriska. Fyrtiosju kejsare och en kejsarinna i eget namn kom och gick innan det gick under år 2113 e.H. eller 512 e.A. (efter Arwer, den kejserliga kalendern). Förutom Semarien så ingick Wygerin, Kamakien, Thylien, Varatin och Merbatiska stadsfederationen i imperiet, och huvudstaden stod att finna vid Massareonsjöns norra strand – Galenda.

kejsare – även en kejsarinna härskade i eget namn

Arwerlon I, ibland kallad Imperiebyggaren, ibland Arwer I; regerade 1601-1636 e.H.

hans fru, kejsarinnan Navinia, av ättenKavorilan, dotter till kungen av Varatin, Rustian VIII

Arwerlon III, kallad den långe, eller Bokbrännaren; under hans tid hölls Galendakonciliet; han lät förfölja kharismater och såg till att bokbålens flammor förintade ett oräkneligt antal oersättliga böcker fyllda med urgammal magikunskap; han såg till att färdigställa, och namnge, Arweriska palatset, det bygge hans farfar Imperiebyggaren tog initiativ till; regerade 1650-1667

Sarilon I, kallad den upphöjde; regerade 1800-1810

Mullon I, kallad den segerrike; regerade 1863-1886

Roglon I, kallad Rödvargen; regerade 1922-1930

Arweria I, kallad den vansinniga; hennes riktiga namn var Valicia; syster till den barnlöse kejsar Gamelon den slake; hon förblev ogift; regerade 1934-1947

Tadarlon II, kallad den fromme; regerade 2000-2012

Qorlon II, kallad den fete; regerade 2041-2051

Sarilon II, kallad den skumögde; regerade 2068-2076

Damlon II, kallad Lansbrytaren; regerade 2076-2082

Verlon III, kallad den inlindade; regerade 2082-2082

Finlon I, kallad Stjärnskådaren; regerade 2094-2099

Corlon I, kallad Myntsamlaren; regerade 2099-2100

hans maka, kejsarinnan Cerra, av ätten Conleth nadh Meargon, från Irestin

Sellon III, kallad den fallne; arweriska imperiets siste kejsare; regerade 2102-2113

hans maka, kejsarinnan Irelle, av ätten Morroe, från Semarien

Irestin
Ett gammalt rike, för det mesta fredligt, oftast lämnat ifred. Beläget i norra Elatara, väster om Wygerin och söder om Kamakien, styrs det sedan urminnes tider av en druidkung. Ett antal av de äldsta eller mer inflytelserika jarlätterna har tillägget ”nadh Meargon” efter familjenamnet. Det betyder ordagrant ”från Meargon”, vilket syftar på att en ätt har – faktiska eller falska – anor från den förste druidkungen, Meargon den store. Trots att Meargon härskade över ett område mindre än dagens Irestin är det inhemska namnet på kungadömet likafullt Meargonien.

Meargon den store – Irestins förste druidkung

Eknäve och Bullionbröderna – ett handelshus knutet till druidkungen; grundat av Holmus Eknäve, kunnig inom ek och skeppsbyggnad (främst ekmaster), och bröderna Belan och Bolen Bullion, köpmän inom de ädla metallerna, i första hand silver

Kamakien
Känt för sitt berömda bibliotek i Alessos, för sina valfångare och för sin orden av drömtydare. Riket delar sin långa östra gräns, Vorsenirfloden, med Semarien, och Storsjön med främst Wygerin men också Irestin. Selduan, huvudstaden, ligger vid Molnbergens fot.

biblioteket i Alessos – staden delar viken Solens farväl med den semariska kuststaden Skugghamn

Iseran Gedil, förste bibliotekarie

Drömtydarnas orden – orden hyser både män och kvinnor, som ägnar sina liv åt drömtolkning; templet i vilket orden har sin hemvist heter Alkarintemplet; två kam’narin, molnäldste, leder orden genom molnkabalen, i vilken även åtta narin, äldste, ingår

Jinavandiren Naduar, kallad Jina; ilan narin, vandrande äldste, inom orden; tjänstgör som personlig drömtydare åt änkedrottning Celestia vid det semariska hovet

Merbatiska stadsfederationen
Den här stadsfederationen, vanligen benämnd under den kortare formen Merbatien, är grundad av förrymda och befriade slavar och deras ättlingar. Den ligger öster om kungarikena Thylien och Varatin. Dess nio stadsstater – Scaradh, Lethuar, Dahanne, Orossa, Viqoras, Thyral, Noradya, Jenoden och Mynessa – lever och frodas tack vare den rika mängden guldsand invånarna kan utvinna ur den föränderliga sjön Gyllendjup och dess ringlande, säsongsskiftande flodsystem, Guldfingrarna, som via lerdeltat rinner ut i Ingenmanshav. Federationen styrs av ett ambulerande kollegium, som består av nio valda män eller kvinnor titulerade nestorer.

slavkollegiet

de nio nestorerna: Panhyssis, Xolania, Aloysius, Phaedora, Melateron, Jonedan Varina, Hengameh, Quelleth och Keramai Moke

Semarien
Kungadömet Semariens sydgräns markeras av de höga, ständigt snökrönta Arkassbergen. Utmed den östra havskusten sköljer Smaragdhavets vågor in mot land, medan den norra och västra känner av Kölhavets kalla strömmar. Semarien är det till ytan största och till invånarantal folkrikaste av det forna kejsardömets riken, därtill har det norra Elataras största stad. Huvudstaden Galenda växer alltjämt, men enligt den senaste folkräkningen gjord på uppdrag av änkedrottning Celestia och inre rådet, hyste den då drygt etthundra tusen invånare.

Ahern – känt fyllo på Galendas gator

Allesar – man från Svartbyn

Ardyan Garland– kallad den givmilde; hovriddare under kung Kerlon III Rhygers och drottning Saraden den skönas tid

Ascelon Jaghall – greve av Bitterhed, herre över Vägs ände, väktare av Pendys hamnar

hans maka, grevinnan Avalyn, av ätten Detell

hans faster, fru Aila, är gift med sir Vaden Parr, jägmästare hos greve Damlon Rhyger

Konder, en av ättens grevar; känd för att ha dräpt den vilda häxan Niranda

Bendor Evander – greve av Faermark, herre över Svartesten, väktare av Sterronfaer

hans maka, grevinnan Laiara, av ätten Karilen

deras söner: Gennor, åtta år, och Lukor, sex år

Edwar II, en av ättens kungar

Bened Sherlon – man från Svartbyn; driver värdshuset Lammet och Lejonet tillsammans med sin fru

hans fru, Tayelle; är syster till Faye

deras son, Lemmet

Berak Flanking – baron, herre över Sparrekull; vasall under greven av Denaras domäner

hans maka, baronessan Adarine, av ätten Berinald

deras barn:

sonen, Jarmon, tolv år

tvillingdöttrarna, Jaine och Aine, tio år; kammarjungfrur i greve Damlon Rhygers hushåll

Bergius Flanking, en av Beraks anfäder; var baron under kung Kerlon III Rhygers levnad

Berston Tamarren – baronet, herre över Hammarfäst; vasall under greven av Draktar

Bretso – bastant bonde som bor en dagsmil öster om Tallaby

hans maka, den vidjesmala Amira

deras söner: Rogal, tretton år, Hejnal, elva år, och Karal, nio år

deras dotter: Glynna, åtta år

bärnstenskrigare – benämning på soldater som är i greven av Bärnstenskustens sold, och som bär ätten Detells vapen

Callagor – ätten Callagor, en av de femton semariska adelsätter som kan stoltsera med att ha haft en kung på falktronen före första drakkriget, dör ut under nämnda drakkrig

Carmala – en kvinna från Liljelid

Cayrana Varresh – åkallare; hon driver en akademi för magiskt begåvade i staden Sterronfaer

Celum Aspromont – baron, herre över Svartvind; vasall under greven av Hägerbukten

Corrin Pynn – landägande riddare, herre över Tornet-vid-Pynn; vasall under greven av Åtta dalar

Hushåll

Laysia, en tjänstekvinna

Costinn Vanghelon – rådman i Vargamark stad

Damlon Rhyger – greve av Denaras domäner, herre över Vargens lya, väktare av Vargamark; kallas, tillsammans med sina yngre syskon, för vargbröderna

hans maka, grevinnan Leandra, av ätten Parr

deras son och enda barn, Finlon, femton år

hans äldste yngre bror, sir Renlon; Vargens lyas vaktkapten

hans maka, den svårt ledsjuka fru Kélehn, av ätten Padmore

deras son, Hemlon, sexton år

hans näst yngste bror, Orlon; är på resande fot

hans yngste bror, sir Harlon; skicklig till häst och med lans; är sällan hemma

hans farfars bror, urgamle Eshlon, nittiotvå år; Falknests vaktkapten under kejsartiden; kejsar Sellon III:s bror; ambidextriös och en gång vida berömd för sin skicklighet med svärd; numera en senil, förvirrad och borttynande man

hans son, Verlon, föll ut genom ett av Arweriska palatsets fönster och dog under kejsardömets sista skälvande dagar

Hemlon Drakbane; en av ätten Rhygers mytomspunna hjältar; känd för sin sammansatta båge, som gått i arv till grevar och grevsöner till denna dag

kung Kerlon III; konung under det utdragna fjärde drakkriget; även kung under den blodiga månskensfejden, anstiftad av den makthungrige ealdormannen av Åtta dalar, Tymodar Aldarin, och avslutad i samband med slaget vid Salenghor; han är också känd som far till den förste kejsaren och make till drottning Saraden den sköna; han och kronprinsen blev mördade av den drakdyrkande hovnarren Lustige Långskank

hans maka, drottning Saraden, av ätten Hurgron, dog i en respektabel ålder av etthundraarton år; fick, utöver barnen nedan, enligt de flesta krönikörer, två missfall

deras barn:

kronprins Tarilon, mördad av hovnarren

prins Qarlon

prinsessan Soranya

prins Gorlon

prins Arwerlon, med tiden den förste kejsaren i arweriska kejsardömet, Imperiebyggaren kallad

kung Qharlon I; regerade efter kronornas krig, ett treårigt krig som i sin tur tog plats under en nästan sekellång period kallad hundra år av dolkar

husriddare

sir Vaden Parr, greve Damlons jägmästare och Hennes nåd Leandras äldre bror

hans maka, fru Aila, av ätten Jaghall

deras dotter, jungfru Sinira; nitton år, gravid

sir Geriyon Pellister, ättens falkenerare

sir Falahr Gabitts, Vargens lyas vapenmästare; släkt med baron Derren Gabitts; ådrog sig livslånga men när han vann torneringen i Skugghamn, och förorsakade själv riddarna Brondar Aldarins och Delmar Lilliesleafs död under dusten

sir Dougold Doggett; sköter borgens kennel

sir Palgrim Ratheram; glad i rusdrycker

sir Dary Lasigal

sir Sterron Borilan

sir Ussal Thorne

hushåll

Jobert Warmoor, ättens gamle medikus

Elmod, krönikör; äter helst ensam

Jaine och Aine, kammarjungfrur; baron Berak Flankings tvillingdöttrar

Sigmar, vakt

Lurker, hyrsvärd; veteran från kappvändarkriget

Caelan, tjänare

Hälta, slavinna

Dergyle historikern – historiker från förr

Dhoss – kringvandrande sagoberättare från Irestin; har en fågel

Dolcipher Teraphen – hertig av Östra Högländerna, herre över Drottningsten, beskyddare av Modronas klocka; prins

hans maka, hertiginnan Niranda, av ätten Isely; hennes äldre syster, Ejna, är grevinna av Hagalionslätten; prinsessa

deras barn:

prinsessan Irabel, tjugoett år, ogift

fru Joheena, nitton år; gift med den lågadlige sir Garin, baron Belfort Tarbes yngste son, varför hon inte längre tituleras prinsessa

prins Delmord, sjutton år, nyligen dubbad till riddare

prinsessan Khaena, femton år

Dolciphers oäktingar:

halvbröderna Kaldrik, Elion och Harad, är hertig Dolcipher Teraphens oäkta söner med tre olika mödrar; de kallas Vårlökarna då de alla är födda på våren; de tjänstgör som kung Sanedar II:s väpnare

hans äldre bror, kung Sanedar I Teraphen

hans kusin, änkedrottning Celestia Teraphen

hushåll

mäster Kestor, boklärd man från biblioteket i Alessos

drottningätterna – de inhemska ätter som haft en drottning före första drakkriget kallas drottningätter, och även om de tillhör lågadeln så har de alltid ansetts ha en något högre status än övrig lågadel. Hur många drottningätter det har funnits är krönikörer och historiker oense om. Sanningen att säga är att det här råder en kunskapslucka, då exempelvis ingen har en aning om vilken ätt kung Hamus I Godsalves maka, Blomsterdrottningen, härrör från, eller varifrån den exotiska drottning Virita, kung Henton I Morroes maka, kom, annat än från fjärran land och det vaga Khetae.

Uppräkningen som följer skall därför ej anses som historiskt komplett:

Astoginn (utslocknad), Celsyng, Farroden och Lanagh (som sedermera smälte ihop till den högadliga ätten Lan’Farr), Gavirel (utslocknad), Lenbart, Lonnegar, Mariphant, Uttard (utslocknad), Valindar (utslocknad) och Varleon

Edams Tarel – greve av Höga skogen, herre över Gråhall, väktare av gläntorna

hans maka i första äktenskapet, grevinnan Isadora, av ätten Doggett; hon gav sin make dödfödda barn; själv dog hon i ett utbrott av rödsot

hans maka i andra äktenskapet, grevinnan Lapreliah, av ätten Lan’Farr

deras barn:

dottern Livirah, tre år

sonen Edams, två år

sonen Sendar, ett år

hans yngre bröder:

sir Khelben, Gråhalls vaktkapten; har ett extremt gott läkkött

hans maka, fru Elaysa, av ätten Ronne

sir Tedam

sir Eldon

hans son, Geral, är kapten i Semariens falkgardes ryttarfana

Ejna Isely – grevinna av Hagalionslätten, fru över Keystoria, beskyddare av Keystor-vid-Tårarna

hennes make, greve Farlan, av ätten Isely; Ejnas kusin; Farlans syster, Hennes nåd Sopheria, är gift med ealdorman Halasahr Hurgron

deras barn:

sir Keiron, gift med fru Elenari, av ätten Mallaby

baronessan Keira, gift med den thyliske baronen Toldan Basteron; bor i Thylien

hennes yngre syster, prinsessan och hertiginnan Niranda, är gift med prinsen och hertigen Dolcipher Teraphen

hennes far, greve Dostyn, var äldre än brodern Wynton, Farlans och Sopherias far

kung Farlan I, en av Iselys anfäder; två historiska händelser börjar när han är Semariens monark: första drakkriget respektive falkarnas uppvaknande

Elinsa – flicka från Svartbyn

Erlon Ronne – baron, herre över Kråkhall; vasall under greven av Denaras domäner

hans son, Wilk, tretton år; väpnare åt Finlon, greve Damlon Rhygers son

Falknest – den semariska kungafamiljen lever på berget Vinghöjden, där slottskomplexet Falknest ligger. Falktronen, på vilken monarken vanligen tar emot sina undersåtar, finns i tronsalen i den del av komplexet som fått namnet Arweriska palatset. Nedanför berget breder huvudstaden Galenda ut sig. Den sittande kungaätten, Teraphen, har regerat i riket sedan det arweriska kejsardömets kollaps.

Sanedar II – kung av Semarien, son av Ethoolet och Yanaaka, kung av De tio tusen falkarnas land, trons och rikets väktare, herre över Falknest, försvarare av det semariska folket, beskyddare av Galenda, bevarare av den teraphenska freden; snart femton år, omyndig

hans far, kung Sanedar I, lönnmördad av minst en esharisk konkubin hösten 2165 e.H.; i sitt första, barnlösa, äktenskap gift med drottning Jaenah, av ätten Hurgron, som dog i barnsäng tillsammans med barnet

hans mor, Celestia, av ätten Teraphen, änkedrottning, riksföreståndare och storhäxa av den ljusa kretsen; Sanedar I:s kusin; hon lät avrätta åtta av sin make kungens hundra eshariska konkubiner efter lönnmordet; efter ett fall nedför en trappa anses hon infertil; regerar tillsammans med inre rådet tills hennes äldste son når myndig ålder

hans bror, Pendar, lillprinsen, är tolv år

hans farfar, kung Ellegar III

hans maka, drottning Lessa, av ätten Evander; hon dog strax efter Sanedar II:s födelse

hans morfar, prins Jonemar; bror till kung Ellegar III

hans maka, prinsessan Danira, av ätten Lan’Farr; hon dog samma natt som Sanedar II föddes

hans farfars (och morfars) syster, Sindirelle, förlorade prinsesstiteln då hon iklädde sig dok och slöja en tid efter makens och barnens död; nunna i Heliga Harimdas döttrar

hennes make, sir Denys Jarves, Dansande Tranan kallad, blev dödad i torneringen benämnd jungfruslaget vid Ormhöjd; hovriddare under kung Ellegar II

deras söner, Denys, sex år, och Pendar, fyra år, drunknade i Osansjön

hans farfars far, kung Ellegar II; den förste kungen efter kejsardömets fall, och den som inledde den teraphenska freden

hans maka, drottning Alaniesse, av ätten Mariphant; hennes far, Maladhor, blev av kung Ellegar II upphöjd till rådsmedlem och riksdrots

inre rådet

riksamiral Odego Tarquin; dubbad till riddare

hans fru, hovdam Tarinne, av ätten Trysen

riksdrots Wandor Argolens

hans fru, hovdam Gitah, av ätten Malahide

riksinformatör Uinara Baid är högsta ansvarig, under regenten, för Nattens dolkar, tillika medlem av Åkallarnas sekretariat

rikskansler Rekard Insall; dubbad till riddare

hans fru, hovdam Verline, av ätten Allardion

rikskommendant Deivon Lonnegar, Semariens falkgardes högste ansvarige under regenten själv; är dubbad till riddare, en betydelselös ära i gardet

hans maka, Jeila, av ätten Poncenor; dog tillsammans med sonen i sviterna av förlossningen

hans kvinna, Daenah; sköka på bordellen Röda lyktan

riksåkallerska Nahara Serrigal; medlem av Åkallarnas sekretariat; hon ersatte närmast Olares Mennegar på riksåkallarposten

riksmarsk Ledegan Tonas; dubbad till riddare

hans maka i det första, barnlösa, äktenskapet, Elysa, av ätten Ellistone; dog av purpurfrossa

hans maka i andra äktenskapet, hovdam Myria, av den anrika ätten Varleon

hans yngre syster, baronessan Solynda, gift med baron Hemmer Ellistone

riksskattmästare Frean Bodenon

hans maka, hovdam Orasae, av ätten Godstone

deras son, hovriddare Regan

Nattens dolkar – regentens ögon och öron. Högkvarteret i Arweriska palatset kallas Nattfästet, i vilket även entrén in till tortyrkammaren, fängelsecellerna och fånghålorna står att finna. Som spioner och lönnmördare utför Nattens dolkars män och kvinnor, antingen titulerade adjutanter eller kallade nattdolkar, kronans mindre officiella uppdrag.

riksinformatör Uinara Baid, högsta ansvarig, direkt underställd regenten

första adjutant Ochrana, nummer två i Nattens dolkars hierarki; ställföreträdande riksinformatör om Uinara råkar vara annorstädes upptagen

adjutant Serondal

Semariens falkgarde – kungafamiljens livgarde, vars garnison ligger i Arweriska palatset. Består av tvenne delar: ryttarfanan och fänikan. Rytteriet består av tjugo lansar, det vill säga etthundratjugo ryttare. Fotfolket består av femton spjut, vilket innebär etthundraåttio vapenföra män och kvinnor. Ibland kallas gardisterna guldfalkar, ibland blåmantlar. I tider av fred får mindre trupper inte sällan utföra andra uppdrag än sådana som rör den omedelbara bevakningen av kungen och hans familj.

rikskommendant Deivon Lonnegar, ansvarig direkt under regenten, och ämbetet ger honom en plats i inre rådet

Curran med träbenet, ryttarfanans förvaltare

Pinter Caine, fänikans förvaltare

Morag Piskaren, fänikans profoss; pryglar med piska eller dagg

Uregan Tonas, rytteriets hästmästare

hans far, baron Sander Tonas, herre över Kittelsten

hans kusin, riksmarsken och riddaren, sir Ledegan Tonas

Willum Detell, andre hästmästare i ryttarfanan; greve Senwyn Detells kusin

Garcil Nolard, hästmästare i ryttarfanan

Calogan Keslick, fänikans ärrade vapenmästare

hans oäkta son, Quarles, som tillåtits anta sin faders familjenamn; löjtnant i Galendas stadsvakt

Geral Tarel, kapten i ryttarfanan

hans fru, köpmansdottern Mineria, dog i Galendas stora stadsbrand

deras dotter, Innea, dog i Galendas stora stadsbrand

hans farbror, greve Edams Tarel

Eldogin Tanaher, kapten i fänikan

Dalfin Gavigan, löjtnant i ryttarfanan; en ung man

Pas Hartan, fänrik i ryttarfanan

Cayre Croggen, fänrik i fänikan

Tremoran den korte, furir i fänikan

Tremoran den långe, furir i fänikan

Tanno Obann, veteran i ryttarfanan

Donar Ilnat, veteran i ryttarfanan

Rel, rekryt i ryttarfanan

Poletar, rekryt i ryttarfanan

Dersan Atnar, rekryt i ryttarfanan

Sallik Bloor, rekryt i fänikan

Peadar Pagden, rekryt i fänikan

Cerm Belgar, rekryt i fänikan; son till baronet Clavis Belgar, herren över Lieborg; sängvärmare åt änkedrottning Celestia

Åkallarnas sekretariat – har sitt säte i Elementens hallar, en del av Arweriska palatset. Under normala omständigheter är världens sex element representerade av varsin åkallare eller åkallerska.

Nahara Serrigal, riksåkallerska; sekretariatets röst i inre rådet; stormästarinna med jord som sitt element

Tanirel Storm, stormästarinna med luft som sitt element

Uinara Baid, stormästarinna med vatten som sitt element; är, likt Nahara, medlem i inre rådet, men då i egenskap av riksinformatör; kallas för Vattenkvinnan

Ansgor Derehim, stormästare av Oudhal-skolan; kommer från Thylien och behärskar elementet trä; ersatte den under cidertorneringen avrättade Khasana av Pendys

Merys Yrons, stormästarinna med metall som sitt element; ersatte den i hetsig feber bortgångne Olares Mennegar i sekretariatet

hennes äldre bror, hovriddare Alytus Yrons, kallas för Järnriddaren

Haloth Cedrigon är stormästare inom elementet eld

hans äldre bror, sir Wynstan Cedrigon, landägande riddare, herre över Kaseborg; vasall under greven av Bärnstenskusten

hovriddare

sir Adoman Triston, sexton år; kungens vän och lillprinsens personliga livvakt och väpnare; kallad Sammetsriddaren i svart

hans far, Astor Triston, köpman åt kronan; omkom på väg hem från Irestins hamnstad Scaifers huvud när hans kogg, fullastad med silvertackor, förliste i en av Kölhavets fruktansvärda stormar

sir Regan Bodenon; riksskattmästare Freans son

sir Ephran Hadderlore; hovdam Alaistra Hadderlores kusin

sir Hoyt Malahide, Falknests vaktkapten

sir Nesteron Baelengar

sir Sordan Teraphest; hans farmor, fru Oda Teraphest, är hovdam

sir Vayne Parreginh; från Draktar

hans maka, hovdam Fabeah, av ätten Talamar

deras son, femårige Padian

sir Rylam Giggs; mycket populär, kallad Lansens Trollkarl; mördad av sekretariatsåkallerskan Khasana av Pendys, som efter purpurfrossan kallades Purpurfödd, under cidertorneringen utanför Carnosth, år 2143 e.H.

hov och folk

överhovmästarinnan Caona Geradinh; även guvernant åt kungabarnen

livmedikus Pons Othenin, mycket gammal; rådgivare åt kungafamiljen

sir Raystan Tarbes, hovceremonimästare och rikets härold

sir Piers Faregon, hovfalkenerare och ansvarig för Falknests voljär

hans maka, hovdam Emandea, av ätten Faregon; hon och Piers är kusiner

deras barn, dottern Shearah, elva år, och sonen Daspean, nio år

sir Royen Glinert, Falknests skarprättare; hans föregångare på posten hette Homuth Staben

sir Dubin Poncenor, hovjägmästare; han var hovriddare under den så händelserika cidertorneringen

Haller Dermahal, hovbibliotekarie och hovkrönikör; ansvarig för de kungliga sigillstamparna och signetringen

hans adept, Geram Sebbast

hovdamer:

fru Alaistra Hadderlore, kusin med hovriddare Ephran Hadderlore

fru Oda Teraphest, hovriddare Sordan Teraphests farmor; den äldsta av hovdamerna; halvdöv

fru Fabeah Parreginh, gift med hovriddaren Vayne Parreginh

fru Emandea, av ätten Faregon, gift med sir Piers Faregon, hovfalkeneraren

fru Tessery Skarleon, egentligen en trettioettårig ungmö; anses ganska vacker, men har en antydan till puckelryggighet; baron Jedoward Skarleons äldsta dotter

fru Laisel, av ätten Lyonor; förmögen kvinna från Galenda

hennes make, köpmannen Anbiran Langevin

hennes äldre bror, Finlay Lyonor, abbot av Galenda

hovjungfrur:

systrarna Kelia, Parinah och Livah, sexton, tolv respektive tio år gamla; döttrar till baron Hago Tarquin, herren över Aldrigvind

Donora, av ätten Bonne; sjutton år; dotter till sir Breis Bonne, en av baron Pehton Lonnegars husriddare

halvbröderna Kaldrik, Elion och Harad, är hertig Dolcipher Teraphens oäkta söner med tre olika mödrar; de kallas Vårlökarna då de alla är födda på våren; de tjänstgör som kung Sanedar II:s väpnare

Seldon, femton år, och Sallog, tretton år, är väpnare åt hertigens son, prins Delmord; baron Hago Tarquins söner

Jinavandiren Naduar, eller kort och gott Jina; från Kamakien; som medlem av Drömtydarnas orden, vars säte ligger i Molnbergen norr om den kamakiska huvudstaden Selduan, tituleras hon ilan narin, vandrande äldste; hon tjänstgör som änkedrottning Celestias drömtydare och personliga rådgivare

Mergus, rikskanslerns skrivare och assistent

Garon Kass, mästersmed; tjänstgör i det kungliga slottskomplexet Falknest

Tadh, en av hans gesäller

Galmir stallmäster, ansvarig för hovets stallar

hans son, unge Tallus

Athna, konkubin från Eshari; efter lönnmordet på kung Sanedar I omskolad till tjänstekvinna

Fantu – trolljägare med rött, flätat skägg

Faye – kvinna från Svartbyn; har en syster, Tayelle

Gacs Panargen – greve av Draktar (grevskapet), herre över Jadeslottet, beskyddare av Draktar (staden); ätten är känd för sin fruktsamhet varför varje ealdorman, greve och kung av Panargen hetat Gacs i förnamn, därtill får varje son av den sittande greven namnet Gacs och varje dotter sin mors förnamn

hans maka i det första äktenskapet, grevinnan Shalina, av ätten Hurgron

deras barn:

sex söner, med namnet Gacs, i åldrarna tre till arton år

fyra döttrar, med namnet Shalina, i åldrarna sju till sexton år

hans maka i det andra äktenskapet, grevinnan Shavonie från Irestin; dotter till den högre jarlen Quintin Giffard nadh Meargon

deras barn:

de identiska tvillingdöttrarna Shavonie, två år

hans maka i det tredje äktenskapet, den unga grevinnan Ylena, är havande; dotter till baron Hower Kanlen, herre över Rödesköld, vasall under greven av Draktar

Gade – Döve Gade kallad; han och frugan är ett strävsamt gammalt par som bor i Tallaby

hans maka, Leida, kallad Tysta Leida

Galendakonciliet – möte under vilket den dariska trons fromma och lärde beslutade sig för att påbjuda bränning av de döda, och därmed överge den gamla traditionen med jordfästning; detta koncilium hölls under kejsar Arwerlon III:s tid

Galendas stadsvakt – huvudstadens stadsvakt består av såväl en avlönad, professionell styrka, som en frivillig, oavlönad sådan. De bär smeknamnet rödmantlar.

kommendant, Rejf Renstone

kapten av hamnen, Barold Barron; Röde Barron kallad; äldre bror till Estor Barron

kapten av Morgonporten, Estor Barron; Svarte Barron kallad

kapten av Aftonporten, sir Wrey Halfaker; riddare och krigsveteran från det senaste thyliska inbördeskriget

kapten av Solporten, Levar Blackbear; släkt med baron Dubar Blackbear på svärdssidan; en väldig man; kallas för Björnen från Namarra, eller Korsarslaktaren efter sina insatser i rödstormsräderna när damuranska korsarer gjorde brutala strandhugg längs Bärnstenskusten, Semariens kustlinje mot Kölhavet; ättens gammalsemariska namn är Baribahl

Quarles Keslick, löjtnant underställd kaptenen av hamnen; oäkta son till Semariens falkgardes vapenmästare, Calogan Keslick; har fått tillåtelse att använda sin fars familjenamn

Belfort, stadsvakt; en av kapten Levars underlydande

Servan, stadsvakt; en av kapten Levars underlydande

hans maka, Sanara

deras dotter, Niana

Gennet Poncenor – baron, herre över Dolkehall; vasall under greven av Faermark; kallas Uppnäsan; Tallaby ligger inom hans baroni

Gilmer – bonde från Tallaby

hans maka, Isbel

deras barn:

dottern Jardine

tvillingsönerna Stamus och Salven

Godsalve – ätten utslocknade på svärdssidan år 990 e.H., mitt under andra drakkriget; tillhörde de ursprungligen femton ätter vars historia kan uppvisa kungar på falktronen före första drakkriget.

kung Hamus I, kallad den ödmjuke; efter hårda klanstrider, främst mellan denérer från norr och lenaper från söder, kunde Hamus Godsalve utropa sig till Semariens förste egentlige kung efter det grundande krigets slut

hans fru, Keria, av okänd härkomst, kallades Blomsterdrottningen

sir Amyas Vinterfödd, legendarisk riddare från andra drakkrigets era; oäkta son till en Godsalve

Gorton – murarmästare i Vargamark stad

Gweston med trätänderna – bonde med bin i Tallaby

Hago Tarquin – baron av Stormens öga, herre över Aldrigvind; hans baroni ligger på Stormens öga, en ö mitt i Smaragdhavet; kronvasall

hans maka, baronessan Jolayne, av ätten Norford, en avlägsen släktgren till ätten Morroe

deras barn:

Kelia, sexton år, hovjungfru

Seldon, femton år, väpnare åt prins Delmord

Sallog, tretton år, väpnare åt prins Delmord

Parinah, tolv år, hovjungfru; änkedrottningens ena lilla hjälpreda

Livah, tio år, hovjungfru; änkedrottningens andra lilla hjälpreda

Halasahr Hurgron – ealdorman av Väderbit, herre över Sarads hall, väktare av salt och sand

hans maka, ealdorkvinnan Sopheria, av ätten Isely; kusin med grevinnan av Hagalionslätten, Hennes nåd Ejna Isely

deras barn:

äldste sonen, sir Valakahr, tjugoett år

andre sonen, sir Selekar, nitton år

äldsta dottern, Sastelle, arton år

yngsta dottern, Sanya, tio år

hans ett år yngre syster, drottning Jaenah, gift med kung Sanedar I Teraphen; dog i barnsäng tillsammans med barnet, tjugotre år gammal

hans yngsta syster, grevinnan Denorah; gift med greve Selimir Serrigal, med vem hon har fyra barn

Harold – man från Svartbyn

Heliga Harimdas döttrarHarimda var en kvinna som, enligt darismens förespråkare, utförde mirakel i gudinnan Varinnas namn, och med gudinnan som ledstjärna och rättesnöre; hennes udakiska mor, Bergitha, följde med Den upplyste vandraren, Darefus, till Varatin, där de sägs ha varit … intima, och resultatet nio månader senare blev dottern Harimda; mot slutet av sin levnad grundade den fromma Harimda orden som lever kvar än idag, en orden som också har en manlig gren; orden strävar efter att uppnå Varinnas främsta kännetecken, nämligen renhet och visdom

ordens nunnor:

syster Sindirelle, änkedrottning Celestias och moder superian Célennes faster

Hemmer Ellistone – baron, herre över Branteklipp; bär ett fult kryss till ärr på högerkinden; vasall under greven av Hägerbukten

hans maka, baronessan Solynda, av ätten Tonas; yngre syster till sir Ledegan Tonas, riksmarsken

hans äldre syster, fru Elysa, var gift med riksmarsk Ledegan Tonas; deras äktenskap förblev barnlöst och hon dog i purpurfrossa

Hiegemus Marcer – baron, herre över Tonnersfäst; vasall under greven av Faermark

Hifle ljusmakaren – gammal mästerlig ljusstöpare i Galenda

hans hankatt, Tik

hondrakar – de är fem till antalet

Harekthegrien, Mawrgion, Pher-Bagriun, Tinar’Gian och Ze-Thegiyn

Huguess Grimshaw – baronet, herre över Kärveshus; nyligen upphöjd storbonde; kronvasall

hans maka, baronetessan Pella

deras söner: Hugon, Ugin, Gerim och Shaw

Ilaq Corendall – baron, herre över Grönkors; vasall under greven av Denaras domäner

hans ende kvarvarande son, Erac, sexton år; från baron Ilaqs fjärde äktenskap; väpnare åt Finlon, greve Damlon Rhygers son

hans dotter, Elintra, trettiosex år, från det första äktenskapet

hans dotter, Eryka, tjugosju år, från det tredje äktenskapet

Jamus – en ung man från Svartbyn

Josapher Mottel – Galendas stadsdomare

Kamarr – höknäst man av tvivelaktig karaktär

Katharon – Tallabys munk

Kena – en sur gammal änka i Tallaby

Kenandra – rödhårig kvinna från huvudstaden Galenda

Khallandar Haladin – trolljägare med mustasch; bär en falchion med S-formad parerstång

Khelben Morroe – greve av Hägerbukten, herre över Ungmöns skugga, väktare av de tusen öarna

hans maka, grevinnan Karalyn, av ätten Aspromont

deras dotter, Saana, sexton år

släktingen Jaratan Morroe, illa beryktad rikskommendant; avskedad efter att ha stulit från Semariens falkgardes kassa, det vill säga kronans, för att bekosta uppehället för sin älskarinna och deras gemensamma, naturliga barn

hushåll

Rothar Tr’Ahor, rådgivare och krönikör från Targalea

Kirit Kesha – kvinna från Kyreni

kungsätterna – de inhemska ätter som har haft kungar på falktronen före första drakkriget kallas kungsätter, och utgör Semariens högadel. Från och med starten av arweriska kejsardömets femhundratolvåriga era titulerar sig en ätts överhuvud greve, men före detsamma titulerade sig en högadlig ätts överhuvud ealdorman, en tradition enbart Hurgron upprätthåller.

En tid bestod högadeln av femton ätter, men sedan Callagor och Godsalve utslocknat återstår blott tretton:

Aldarin, Detell, Evander, Hurgron, Isely, Jaghall, Lan’Farr, Morroe, Panargen, Rhyger, Serrigal, Tarel och Teraphen

Kyme – bondson från Tallaby

hans lillasyster, Perla

Lemmet – en pojke från Svartbyn; hans moster heter Faye

Loaren Lan’Farr – greve av Mörkerslöja, herre över Gryningshjärta, Skugghamns beskyddare; tolv år, omyndig

hans far, gamle greve Brondar Lan’Farr, blev mördad i ett stråtrövarbakhåll på Mellersta Kungsleden, mellan sitt grevskap och Åtta dalar

hans mor, änkegrevinnan Sylvonne, av ätten Aldarin, är unge greve Loarens förmyndare tills han når sin sextonde årsdag

hans syskon:

hans äldsta syster, grevinnan Lapreliah, tjugo år; gift med greve Edams Tarel i hans andra äktenskap

hans syster, Anatha, sjutton år, ännu ogift; hovjungfru på Falknest

hans syster, Enilia, fjorton år; kammarjungfru hos greve Nodar Aldarin

hans bror, lille Argan, åtta år; bortskämd av Hennes nåd Sylvonne

hans fars yngsta kusin, prinsessan Danira, av ätten Lan’Farr; änkedrottning Celestia Teraphens och moder superian Célennes mor

Lorus den äldre – en skallig bonde i Tallaby

hans hårfagre son, Lorus den yngre, tolv år

Lotsar Parem – driver stuteriverksamhet och värdshuset Stoet och Hingsten

hans fru, Lajna

hans dotter, Warna, från ett tidigare äktenskap

hushåll

Harrol, stuteriets pilske stallmäster

Magh träsnidaren – gammal kuf i Vargamark stad; har en son

Magisynoden – ett regelbundet återkommande, ambulerande stormöte, tillika en domstol för magikunniga, startat för att få till en diskussion om etik och moral bland kharismater; från början till för kharismater som levde och verkade inom arweriska kejsardömets, Irestins och fristaden Ibaras gränser, men med tiden har magilärda från rikena Caradea, Udakien och Rakien anslutit sig; synoden kom till i efterdyningarna av olagligförklarandet av den gamla magin; en av initiativtagarna kom från Ibara, en fristad på ön Sannibar i sydöstra Elataras hav, vilket förklarar varför kharismater där svär eder att uppfylla och upprätthålla synodens plikter och skyldigheter

Mahelt – madam; gammal sköka som driver bordellen Röda lyktan i Galenda

några av kvinnorna i hennes stall: utöver flera eshariskor, Daenah, Haneya, Noora, Mandasie, Josian och Teressa

Mandon – mjölnare som bor ett stycke väster om Galenda

hans maka, Sena

deras son, lille Medo

Maslen Talamar – baron, herre över Törneborg; vasall under greven av Draktar

hans maka, baronessan Perona, av ätten Crossent

deras barn:

          äldste sonen, sir Roban, tjugosex år

          näst äldste sonen, Tarlen, tjugotre år

                     hans väpnare, Haston, i åldern mellan pojke och man

          yngste sonen, Palden, elva år

          enda dottern, Marlaine, tjugo år

Nagar – en stum man i Tallaby

Naithan Beswick – baron, herre över Stentjursborgen; vasall under greven av Hägerbukten

hans äldste son, sir Brehan

Nethania – en ung flicka

Niranda – vild häxa, ökänd för sin furiösa grymhet och okontrollerbara galenskap; halshuggen av greven och riddaren Konder Jaghall

Nodar Aldarin, greve av Åtta dalar, herre över Gripeborg, herre av flodlandet

hans maka, grevinnan Aldana, av ätten Serrigal

deras barn:

äldsta dottern, Alinne, sexton år

yngsta dottern, Aliona, femton år

enda sonen, femårige Brondar, arvinge av Åtta dalar

Orme – en vägfarande

Peredur Temethon – riddare och rådman i Vargamark stad

Perrah – kvinna i Vargamark stad

Poranah – Celestias läromästarinna; försvunnen sedan långa år; förmodas vara död

Pärlemororden – häxorden dedicerad Nyckelformeln och hotet från Döda staden. Kvinnor och enbart kvinnor får besöka ön Valx i Massareonsjön, på vilken orden har sitt säte. Valx ligger utanför Galendas hamn. Ordens häxor kallas ibland pärlemorsystrar, ibland gråsystrar. Fullt utbildade behärskar de den mörka kretsens tre element tillfullo.

moder superia Célenne Teraphen, högsta ansvarig inom orden och ärkehäxa; yngre syster till änkedrottning Celestia; född prinsessa, men förlorade den titeln när hon gick med i orden

hennes grip, Nia

moder Dergani Morgat, ordens andrakvinna; ärkehäxa

syster Breatha Mendra, storhäxa; har en kniv av trollbit, en sötvattensfisk som i hårdnad form kan brukas till pil- eller spjutspetsar eller knivblad, som har förmågan att förstena troll

syster Gana Demaesar, storhäxa; ordens bästa gripryttarinna

syster Frie Inella, storhäxa

syster Irin Darsolan, storhäxa; håller till i Södern

syster Koheir Gow, storhäxa; kommer från Kigguni i södra Ervunda; tillhör magalifolket; hennes tungomål är ett invecklat klickspråk, och fastän hon förstår arweriska väl undviker hon helst att prata det

syster Nerell Kamban, storhäxa

syster Shaila Gereb, storhäxa

syster Tinna Estaron, storhäxa

syster Khaena, småhäxa; från byn Timmerfall

hennes far och mor, Fedar och Elka, är slavar på okänd plats

syster Janess, småhäxa

syster Marcile, småhäxa

syster Megonie, småhäxa

syster Zareh, småhäxa, från Alzarien

syster Traeva, novis

syster Adrena, novis

leksyster Preatiah

leksyster Ysalda, saknar magipotential

 hennes far, Illeodor Caradeon, är kusin med ealdorman Halasahr Hurgron

syster Avice, före detta novis; skämde ut sig och är inte längre kvar på Valx

moder superian Keyna Alevan, en avlägsen släkting till baron Dargyle Alevan, Tårfalls herre; dog av en sjukdom

Recka – kallas ibland för drottningen av Gyllenhem; opiumberoende sierska i Galenda

Renna – kvinna i Vargamark stad

hennes dotter, Rania

Rodan – fårfarmare och bonde som bor i Tallaby

hans maka, bondmoran Emara från Liljelid; i hennes första äktenskap gift med bonden Preas från Liljelid

deras dotter, Jemina, elva år

Tennara, Emaras och Preas dotter, fjorton år

hans syster, Lorina

hennes make, Gower

Sabian Wyse – Galendas fogde och medlem av huvudstadens styrelse

Selimir Serrigal – greve av Ekehed, herre över Forna eken, väktare av ek och häst

hans maka, grevinnan Denorah, av ätten Hurgron; ealdorman Halasahr Hurgrons yngsta syster

deras barn:

sonen Sadovan, fjorton år

dottern Serah, tretton år

sonen Gabrion, elva år

sonen Hampel, nio år; page hos greven av Draktar, Hans nåd Gacs Panargen

hans äldste kusin, Noredon Serrigal

hans dotter, riksåkallerskan Nahara Serrigal

Gillek Serrigal, greve som skänkte kung Ellegar II Teraphen den så kallade Vintervagnen

Semar – denér vars namn bildar stommen i Semarien

hans far, Tundar av varg född

hans maka, lenapen Letina

Semirelh – en ung flicka

Semmes med ögonlappen – mästerlig vapensmed med verksamhet i Galenda

Topher, en av hans gesäller

Senwyn Detell – greve av Bärnstenskusten, herre över Bärnstensfäst, väktare av Västerns stränder

hans maka, grevinnan Tiriane, av ätten Tarel

deras son, Sorem, tre år

hans far, greve Cyrel Detell, kallad Bärnstenens Riddare, dödades i torneringen utanför Namarra, som hölls för att fira slutet på rödstormsräderna år 2155 e.H.

hans syster, Teana, nitton år

hans kusin, Willum Detell, andre hästmästare i Semariens falkgarde

Shadrach – trolljägare

Simendal – storvuxen, from vandrare

Skatan – svårfångad gängledare och gatunge i Galenda

Stjärnhamn – ett skogsrike

Tanaure, kung av Stjärnhamn och hövding av Himmelshem

hans drottning Gaanan

hans drottning Tingalan

hans drottning Belevan

hans drottning Saloan

Balere, från Himmelshem; blev uppäten av ett djur

          hans maka, Elindan; lade sig på höstlövet

          deras dotter, Jeunaran, södergeneral av Himmelshem

hennes korp, Kero

Caloire, hövding av Ljushamn

Dalamere, från Himmelshem; fet och lat; ingen krigare

Futenre, hövding av Honungshamn

hans son, Fare, honungspalathar

Keroan, drottning Gaanans mormors mormor

Lokere, korpenerare och palathar (riddare)

Oberan, krönte kung Morgare; lövfödd

Orelan, historisk hjältinna

Alaman, ledde förfäderna till Stjärnhamn

Elevere, ledde förfäderna till Stjärnhamn

Alandere, historisk general; berömd för bakhåll

Lagaran, från Himmelshem; är ingen krigare

Loetore, hövding av Glädjehem

Rutaiore, hövding av Lönnvila

Gapere, ”gaphals vid officiella tillfällen”, det vill säga han är Himmelshems härold

Sepere, hövding av Aspfrid

Pomrelre, Himmelshems vise man

Hinalan, hade tolv fladdermöss

Konaire, historisk figur

Noran, östergeneral av Himmelshem

Galimere, Ygarsels femte kung

Valanir Vapenmakare, erhöll gåvan att skapa ur trä av Gudinnan

Odire Enöga, historisk hövding; hade två korpar, Sann och Klok

Gorelre, västergeneral av Himmelshem

Vionalan, norrgeneral av Himmelshem

Saromean Blåslinga, anmoder; hade en talande korp kallad Vitnäbb

Kamenre, athir (krigare), och mjödbryggare, från Himmelshem

Faisere, athir

Halere, athir

Talore, athir

Minalan, athir

Sallere, athir från Himmelshem

Heran, athir från Himmelshem

Caleran, ung palathar

Morgare, Ygarsels förste kung

Rolere, historisk prins, som tog emot legendernas spjut Endal av Magulir

Oliere, athir från Stjärnhamn; stred mot ett troll

Rearan, athir från Stjärnhamn; stred mot samma troll som Oliere

Sternell Varleon – baron, herre över Imalan; vasall under greven av Faermark

Sykes – bonde från Tallaby; har en stor familj

Tarcis – gammal kringvandrande väpnare från Thylien, som hamnat i Semarien; veteran från det andra thyliska inbördeskriget efter arweriska kejsardömets fall, det den regerande kungaätten i Vattenpalatset i Lasadha kallar befrielsekriget, men som en exempelvis en semarier eller kamakier skulle benämna kappvändarkriget

Tarn – Tallabys slaktare

Terrol – raps- och humleodlande bonde i Timmerfall

Thaddeus med näsan – trolljägare med näsa för sitt yrke

Trafford Mallaby – baron av Österhamn, herre över Nya Malla, väktare av Saltbron; riddare och änkling; vasall under grevinnan av Hagalionslätten

hans son, Allek, fem år

hans yngre bror, Lefford; ersatte Reynard Glinert som rikskommendant, men innehade ämbetet i blott ett år, innan han dödades i ett stråtrövarbakhåll

Treboran Greylon – Flät-Treb kallad på grund av den långa flätan i nacken; bor i Tallaby

Valkyrior – Cendariska kvinnor; runprydda elitkrigare

Vederon Dhragos – Tallabys jägare

Vortymer III Malabir – kung mellan första och andra drakkriget; kom att bli den siste (eller senaste?) kungen som inte tillhörde högadeln, det vill säga de anrika kungsätterna; högadeln konsoliderade successivt makten genom att manövrera ut de mindre mäktiga eller inflytelserika ätterna, och efter kung Vortymer har dess grepp om falktronen varit total

Werkan – Tallabys smed; har en halvdöv katt

yttre rådet – även benämnt kungsätternas råd; under exceptionella omständigheter kan regenten av Semarien kalla de ärorika kungsätternas överhuvuden till Falknest för specifika ärenden; ett exempel på när yttre rådet samlades för en konferens tog plats efter att kejsar Sellon III dött och imperiet föll samman, och den stora frågan då var vem som skulle bli kung på falktronen

Thylien
Öster om Smaragdhavet, som klyver norra Elataras landmassa likt en kil, ligger kungariket Thylien. Huvudstaden, Lasadha, reser sig som en krona uppe på klipporna, med makalös utsikt över havet. Om Thyliens västra och nordliga gränser utgörs av vatten består den östra till över hälften av sten i form av Kerasserbergen.

Chiragh – vakt i ätten Mondells borg Silverhall, belägen i Dedorsmark, ett par dagars resa nordväst om huvudstaden och det kungliga palatset

Harnol Longiar – landägande riddare

Jagoh – vakt i Silverhall 

Melchon – kungens hovkrönikör; spion

Mondell – när det andra thyliska inbördeskriget sedan arweriska kejsardömets fall bröt ut satt kungaätten Mondell på tronen i Vattenpalatset i huvudstaden Lasadha.

Dedor IV – kung av Thylien; avrättad i en palatskupp, vilken tände inbördeskrigets gnista och spred en våldets löpeld över kungadömet; blev kronprins och sedermera kung sedan hans äldste bror, Gharon, dog i unga år

hans far, kung Gharon II

hans syskon:

prins Gharon

prins Koryon

prins Cedomir

prins Bendalor

prinsessan Moirana

prins Daevo

prins Eamonor

Dardos Drakherren – en historisk anfader

palatsriddare

sir Noreus Odden

sir Pinnegus Penn

sir Cossu Venton

Quistor Clevence – greve av Kungsmarken, herre över Svaneborg; medlem av riksrådet; förrådde kung Dedor IV

några av hans husriddare: sir Alyk Ardeloe, sir Kabekas Ganelon, sir Tramar Basteron och sir Shandor Holdar

Roggan – vakt i Silverhall

Rohn – tjänare i Silverhall

Stennet Nestrell – baron av Örnköping, kallad Gamle Örnöga

hans sonson, Virgil; page, dödad vid stormningen av Silverhall

Treyvon – vakt i Silverhall

Vasak – vakt i Silverhall

Virgil Verne – Silverhalls gamle seneskalk, dödad vid stormningen av ätten Mondells huvudsäte i Dedorsmark

Udakien
Öster om Alzarien, söder om Thylien och Varatin samt norr om Dorderien ligger det anrika kungariket Udakien, vars huvudstad heter Jarrolem.

Exark-riddare – framstående ordensriddare under patriarken av Jarrolems inflytande; de kallas vitlansar och bekämpar vilda kharismater

Varatin
Norr om Udakien, öster om Thylien och sydväst om de nio merbatiska stadsstaterna finner resenären kungariket Varatin, vars huvudstad heter Arenban.

Balaton Ermengoud – riddare kallad Drakslut för att han dödade den sista av hondrakarnas avkomma; det skedde under arweriska kejsardömets era, och han blev kejsar Verlon den grönes ståthållare i Varatin

Darefus – kallad Den upplyste vandraren; spred läran om gudarna Yanaaka, Ethoolet och deras femton barn, en lära spridd över framför allt norra Elatara; han var ursprungligen från Udakien, men vann anhängare snabbast i Varatin; när han dog i den varatiska huvudstaden, Arenban, grundade hans fem främsta lärjungar det första templet vid hans enkla grav; en väktarorden, Den heliga gravens försvarare, bevakar graven

den dariska trons panteon:

Yanaaka, Urmodern, har sin boning i himlen; hon ger liv

Ethoolet, Urfadern, har sin boning i undervärlden; han ger död

Arates, krigets och smidets, ärans och styrkans, viljans och hederns gud

Berantes, kylans och vinterns gud

Canens, rikedomens gud

Devusas, värmens och lyckans gudinna

Hearas, stormens och stiltjens gudinna

Heeral, tankens gudinna; Mareels maka

Kallirh, dagens och de ljusa tidernas, sommarens och tillförsiktens gud

Larostae, havets och fiskets gudinna

Mareel, minnets gud; Heerals make

Neuria, lagens och rättvisans, ordningens och ödets gudinna; sedan Ethoolet givit den svarta nådens välsignelse väger hon var människas livsgärning på sin våg

Oudhal, skördens och höstens, åldrandets, sjukdomens och smärtans gud

Paxena, fredens, stabilitetens och fridens gudinna

Snedon, djurens och jaktens gud

Thokaia, fruktsamhetens och vårens, kärlekens, lustens och njutningens gudinna

Varinna, renhetens och visdomens gudinna 

Wygerin
Inklämt mellan Irestin i väster, Arkassbergen i söder, Semarien i öster och Kamakien i norr, ligger Wygerin. Huvudstaden heter Namith.

Tarna – köksa från Wygerin; slav i ett hushåll med höga murar; hennes dotter dräptes av en eunuck

Författare: Verkligen Stefan

I första hand människa, i andra hand person, i tredje MS-sjuk. I fjärde: läskunnig, när koncentration och ork gör gemensam sak; skrivkunnig i korta, ryckiga stunder, när motorik och beröringssmärta uti fingrarna inte lägger krokben (-finger?) för mig; allt annat, när och om jag kan.

En tanke på “Appendixet till Fred så gyllene”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: