Citat 2 av 10 ur Flammor av vrede

”Ja, det är jag som är den vittbereste och skönsjungande trubaduren och kvädesmästaren Cyrelle av Carnosth. Jag vill inte förväxlas eller befatta mig med den simple rimsmeden Cyrelle av Draktar. Han är ovärdig att tillhöra mitt skrå och drar ner mitt goda namn i sin smutsiga, falsksjungande sörja.”

– Cyrelle av Carnosth, trubadur